Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Zadania dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

 

 

Projekt pn. “Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji w Muzeum Wsi Mazowieckiej Sierpcu” 

Celem zakupu nowego wyposażenia jest doposażenie obecnych pomieszczeń w niezbędne urządzenia do prowadzenia prac z zakresu konserwacji obiektów muzealnych z zakresu drewna, metalu, papieru, malarstwa czy tkanin.

Czytaj więcej…

 

 

Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

W ramach zadania zakupione zostały dwa urządzenia nawilżające do pomieszczenia Galerii Rzeźby.

 Czytaj więcej…

 

 

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Program obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na cele wystawiennicze i administracyjne 5 budynków wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Czytaj więcej…

 

 

 Zakup falownika do pompy głębinowej

Zadaniem falownika jest utrzymanie stałego ciśnienia wody w instalacji i w przypadku kiedy ciśnienie jest na stałym poziomie zminimalizowanie pracy pompy aż do jej wyłączenia.

Czytaj więcej…

 

 

Projekt “Rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie MWM w Sierpcu – etap I dokumentacja

 

Czytaj więcej…

 

Mazowieckie drogi do Niepodległej

W ramach zadania zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. “Mazowieckie drogi do Niepodległej” wykonano rekonstrukcję punktu medycznego z okresu I wojny światowej i przygotowano do druku bezpłatny numer “Bieżuńskich Zeszytów Historycznych”.

Czytaj więcej…

 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie skansenu

Zadanie obejmuje budowę systemów zabezpieczeń technicznych, budowę dedykowanej instalacji zasilającej oraz modernizację pomieszczenia serwerowni i budynku ochrony.

Czytaj więcej…

 

 

Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zabezpieczenia ekspozycji przed kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami oraz wykonanie robót budowlano-montażowych.

Czytaj więcej…

 

 

Wymiana sprzętu komputerowego

Zadanie polegało na dostawie, montażu, instalacji sprzętu i oprogramowania komputerowego wraz z certyfikatami, licencjami, deklaracjami zgodności CE, kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami w języku polskim.

Czytaj więcej…

 

 

Zakup samochodu osobowego

W ramach zadania w 2017 r. zakupiono samochód osobowy Toyota Avensis.

Czytaj więcej…

 

 

Prace remontowe w zakresie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego

Dofinansowanie objęło koszty remontu nowego pomieszczenia archiwum zakładowego i jego wyposażenie.

Czytaj więcej…

 

 

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

W ramach zadania w 2017 r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Czytaj więcej…

 

 

Budowa Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogrodzenia od strony ul. Narutowicza

 W ramach zadania wykonane zostało ogrodzenie o długości 625 mb i wysokości przęseł ok. 2m.

Czytaj więcej…

 

 

Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zakres zadania obejmował wykonanie prac elektrycznych polegających na budowie wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum wraz z oświetleniem ekspozycji oraz zakup wyposażenia.

Czytaj więcej…

 

 

Zakup programu do prowadzenia archiwum zakładowego, skanera formatu A3 oraz zestawu komputerowego z systemem operacyjnym

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie w formie elektronicznej kompletnej ewidencji przechowywanej w archiwum dokumentacji.

Czytaj więcej…

 

 

Budowa mostu – wejście do Muzeum od strony trasy Warszawa – Toruń

W ramach zadania w 2016 r. wybudowano most na rzece Sierpienicy, znajdujący się w północnej części terenu skansenu.

Czytaj więcej…

 

 

Budowa zbiornika retencyjnego na kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

W ramach zadania w 2016 r. wybudowano zbiornik retencyjny składający się z dwóch zbiorników z tworzywa PE o objętości V=25m³ każdy.

Czytaj więcej…

 

 

Modernizacja źródeł ciepła oraz odnawialnych źródeł energii na terenie MWM w Sierpcu – etap I dokumentacja

W ramach zadania w 2016 r. wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową.

Czytaj więcej…

 

 

Uzupełnienie aparatury nagłaśniającej

Zadanie obejmowało zakup miksera, mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych (w tym wokalnych i instrumentalnych), okablowania, statywów oraz skrzyń do zabezpieczenia sprzętu.

Czytaj więcej…

 

 

Uzupełnienie stroju ludowego Mazowsza północno-zachodniego

Zadanie zrealizowane zostało w roku 2015. Polegało na wykonaniu zestawu strojów ludowych dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Czytaj więcej…

 

Zakup wyposażenia dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zadanie zrealizowane w roku 2015. W jego ramach dokonano uzupełnienia zaplecza technicznego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Czytaj więcej…

 

Zakup kolekcji obrazów do dworu z Uniszek Zawadzkich realizowany w 2015 roku

Zadanie polegało na zakupie kolekcji obrazów do przygotowywanej ekspozycji wnętrz dworskich średniozamożnej rodziny ziemiańskiej z rejonu Mazowsza północno-zachodniego, z okresu po powstaniu styczniowym.

Czytaj więcej…