Altana śmietnikowa zbudowana z drewna - skansen w Sierpcu

Zadanie pn. „Budowa altany śmietnikowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.


Celem zadania było umożliwienie prowadzenia selektywnej zbiórki śmieci w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Czytaj więcej
Dwa automaty biletowe z dotykowymi ekranami - skansen w Sierpcu

Zadanie pn. "Zakup automatów biletowych do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu".


Celem inwestycji było uzupełnienie stanowisk kasowych, co zapobiegnie powstawaniu długich kolejek. Pozwoli też na ograniczenie do minimum kontaktu między kupującymi w okresie pandemii.
Czytaj więcej
Plansza - rysunek wiatraka, na nim tytuł Wiejskie historie

Zadanie pn. "Zakup licencji bezterminowej na spacer wirtualny w MWM w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu".


Realizacja zadania umożliwi wirtualne zwiedzanie części ekspozycji w szacie 4 pór roku oraz wybranie różnych opowieści, jak kulinaria, czy rzemiosło.
Czytaj więcej
Wiejska stodoła z podcieniem po lewej stronie - skansen w Sierpcu

Zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna".


Obiekt jest przykładem sztuki ciesielskiej dziewiętnastowiecznego Mazowsza, jak również ważnym zabytkiem architektury drewnianej na Mazowszu północno - zachodnim.
Czytaj więcej
Budynek zabytkowego ratusza w Sierpcu

Zadanie pn. "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu".


Zbudowany w stylu klasycystycznym, jednopiętrowy, wzniesiony na planie prostokąta budynek jest wyjątkowy pod względem wartości historycznych, naukowych i artystycznych w skali regionu i kraju.
Czytaj więcej
Wiosna - pałac Zamoyskich od frontu - muzeum w Bieżuniu

Zadanie pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu.”


Podstawowym celem rewitalizacji, rozbudowanego pod koniec XVII wieku pałacu w Bieżuniu, jest przywrócenie świetności tego historycznego obiektu.
Czytaj więcej
IMG_9115

Zadanie pn. „Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.”

W 2021 r. Muzeum realizuje zadanie pn. „Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.”. Zadanie realizowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Czytaj więcej
mwme9988(2) (Copy)

Zadanie pn. „Konserwacja szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Celem zadania było poddanie gruntownym pracom konserwatorskim w pracowni specjalistycznej siedmiu zabytkowych tkanin pochodzących z I poł. XX w. W ten sposób Muzeum chciało przywrócić obiektom właściwy stan zachowania, umożliwiający ekspozycję i udostępnienie tkanin szerszej publiczności.
Czytaj więcej

Projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie skansenu”

W ramach zadania wykonano roboty budowlano – montażowe polegające na budowie na terenie skansenu w Sierpcu zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji, na który składa się: system nadzoru systemów bezpieczeństwa (SMS), system telewizji dozorowej (STD), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), system sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowy system rozgłoszeniowy (DSR), system telefonii bezprzewodowej (DECT), a także system zabezpieczenia pomieszczeń oraz automatycznego monitorowania gospodarki kluczami wyposażony w system klucza centralnego i mechaniczo – elektronicznego dyspozytora kluczy (SCK).
Czytaj więcej

Projekt pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu – etap I dokumentacja”

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, która zawiera szerokie opracowanie konserwatorskie, ekspertyzę mykologiczno – budowlaną budynku, inwentaryzację oraz koncepcję wyposażenia i wizualizacje wnętrz.
Czytaj więcej

Projekt pn. „Modernizacja wiatraka typu koźlak”

Wiatrak wybudowany w II połowie XIX wieku, przeniesiony został do Muzeum z miejscowości Zalesie Wielkie niedaleko Sierpca. Jest on doskonałym przykładem sztuki ciesielskiej dziewiętnastowiecznego Mazowsza, jak również ważnym zabytkiem architektury przemysłowej na Mazowszu północno-zachodnim.
Czytaj więcej

Projekt pn. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek nr 1,3,5”

Planowane prace stanowią III etap zadania, którego program obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na cele wystawiennicze i administracyjne 5 budynków wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Czytaj więcej

Projekt pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarkami biurowymi i specjalistycznymi"

W ramach zadania wymienione zostały przestarzałe urządzenia komputerowe na nowoczesny sprzęt biurowy.
Czytaj więcej

Projekt pn. "Organizacja szkoleń dla pracowników MWM w Sierpcu z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnościami"

Zakres szkoleń: osoby z niepełnosprawnością wzroku, ruchu, słuchu, niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu..
Czytaj więcej

Projekt pn. "Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji w Muzeum Wsi Mazowieckiej Sierpcu" 

Celem zakupu nowego wyposażenia jest doposażenie obecnych pomieszczeń w niezbędne urządzenia do prowadzenia prac z zakresu konserwacji obiektów muzealnych z zakresu drewna, metalu, papieru, malarstwa czy tkanin.
Czytaj więcej

Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

W ramach zadania zakupione zostały dwa urządzenia nawilżające do pomieszczenia Galerii Rzeźby.
Czytaj więcej

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Program obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na cele wystawiennicze i administracyjne 5 budynków wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.
Czytaj więcej
falownik

Zakup falownika do pompy głębinowej

Zadaniem falownika jest utrzymanie stałego ciśnienia wody w instalacji i w przypadku kiedy ciśnienie jest na stałym poziomie zminimalizowanie pracy pompy aż do jej wyłączenia.
Czytaj więcej

Projekt "Rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie MWM w Sierpcu – etap I dokumentacja"


Czytaj więcej

Mazowieckie drogi do Niepodległej

W ramach zadania zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. "Mazowieckie drogi do Niepodległej" wykonano rekonstrukcję punktu medycznego z okresu I wojny światowej i przygotowano do druku bezpłatny numer "Bieżuńskich Zeszytów Historycznych".
Czytaj więcej

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie skansenu

Zadanie obejmuje budowę systemów zabezpieczeń technicznych, budowę dedykowanej instalacji zasilającej oraz modernizację pomieszczenia serwerowni i budynku ochrony.
Czytaj więcej

Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zabezpieczenia ekspozycji przed kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami oraz wykonanie robót budowlano-montażowych.
Czytaj więcej

Wymiana sprzętu komputerowego

Zadanie polegało na dostawie, montażu, instalacji sprzętu i oprogramowania komputerowego wraz z certyfikatami, licencjami, deklaracjami zgodności CE, kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami w języku polskim.
Czytaj więcej

Zakup samochodu osobowego

W ramach zadania w 2017 r. zakupiono samochód osobowy Toyota Avensis.
Czytaj więcej

Prace remontowe w zakresie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego

Dofinansowanie objęło koszty remontu nowego pomieszczenia archiwum zakładowego i jego wyposażenie.
Czytaj więcej

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

W ramach zadania w 2017 r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.
Czytaj więcej

Budowa ogrodzenia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

W ramach zadania wykonane zostało ogrodzenie o długości 625 mb i wysokości przęseł ok. 2m.
Czytaj więcej

Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zakres zadania obejmował wykonanie prac elektrycznych polegających na budowie wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum wraz z oświetleniem ekspozycji oraz zakup wyposażenia.
Czytaj więcej

Zakup programu do prowadzenia archiwum zakładowego, skanera formatu A3 oraz zestawu komputerowego z systemem operacyjnym

Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie w formie elektronicznej kompletnej ewidencji przechowywanej w archiwum dokumentacji.
Czytaj więcej

Budowa mostu – wejście do Muzeum od strony trasy Warszawa – Toruń

W ramach zadania w 2016 r. wybudowano most na rzece Sierpienicy, znajdujący się w północnej części terenu skansenu.
Czytaj więcej

Budowa zbiornika retencyjnego na kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

W ramach zadania w 2016 r. wybudowano zbiornik retencyjny składający się z dwóch zbiorników z tworzywa PE o objętości V=25m³ każdy.
Czytaj więcej

Modernizacja źródeł ciepła oraz odnawialnych źródeł energii na terenie MWM w Sierpcu – etap I dokumentacja

W ramach zadania w 2016 r. wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową.
Czytaj więcej

Uzupełnienie aparatury nagłaśniającej

Zadanie obejmowało zakup miksera, mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych (w tym wokalnych i instrumentalnych), okablowania, statywów oraz skrzyń do zabezpieczenia sprzętu.
Czytaj więcej

Uzupełnienie stroju ludowego Mazowsza północno-zachodniego

Zadanie zrealizowane zostało w roku 2015. Polegało na wykonaniu zestawu strojów ludowych dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Czytaj więcej

Zakup wyposażenia dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zadanie zrealizowane w roku 2015. W jego ramach dokonano uzupełnienia zaplecza technicznego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Czytaj więcej

Zakup kolekcji obrazów do dworu z Uniszek Zawadzkich realizowany w 2015 roku

Zadanie polegało na zakupie kolekcji obrazów do przygotowywanej ekspozycji wnętrz dworskich średniozamożnej rodziny ziemiańskiej z rejonu Mazowsza północno-zachodniego, z okresu po powstaniu styczniowym.
Czytaj więcej