Zadanie pn. „Budowa mostu – wejście do Muzeum od strony trasy Warszawa – Toruń” zrealizowane w 2016 r.

W ramach zadania w 2016 r. zbudowano most na rzece Sierpienicy, znajdujący się w północnej części terenu skansenu, przez który wiedzie główne wejście na teren Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony trasy Warszawa – Toruń. Nowy most zgodnie z założeniami posiada konstrukcję drewnianą, wspartą na betonowych przyczółkach, szerokość obiektu wynosi 3 m., długość ok. 22 m., a planowana nośność ok. 5 t.