Zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” zrealizowane w 2016 r.

W ramach zadania w 2016 r. wybudowano zbiornik retencyjny składający się z dwóch zbiorników z tworzywa PE o objętości V=25m³ każdy. Zbiorniki zostały połączone z nowo powstałą pompownią ścieków. Ścieki z istniejącej kanalizacji grawitacyjnej zostały przekierowane do pompowni połączonej ze zbiornikiem retencyjnym. W celu podawania odpowiedniej ilości ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej wykonano przepompownie zlokalizowaną w studni betonowej Ø2000. Do przepompowywania ścieków zamontowano pompę zatapialną o wydajności 6-18 I/s. Dla prawidłowego działania pompowni ścieki powinny być pozbawione zanieczyszczeń stałych. W tym celu na wlocie ścieków do przepompowni zainstalowano sito zatrzymujące nieczystości stałe. Sito zostało zamontowane na wysięgniku umożliwiającym okresowe czyszczenie go ze zgromadzonych nieczystości.