„Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie skansenu” dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane będzie na terenie skansenu i obejmuje budowę systemów zabezpieczeń technicznych:

-System telewizji dozorowej (STD)

-System sygnalizacji pożaru (SSP)

-System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

-Dźwiękowy system rozgłoszeniowy

-Integracja systemów bezpieczeństwa w oparciu o centralne zarządzanie poprzez komputerowy system nadzoru w pomieszczeniach ochrony

-Zabezpieczenie pomieszczeń w system klucza centralnego oraz automatycznego monitorowania gospodarki kluczami, wraz z montażem  mechaniczno – elektronicznego depozytora kluczy

 

Zadanie obejmuje również budowę dedykowanej instalacji zasilającej dla w/w systemów oraz modernizację pomieszczenia serwerowni oraz budynku ochrony w celu umożliwienia pełnego funkcjonowania zaprojektowanych systemów.

Kwota otrzymanej dotacji: 86 100, 00 zł