WZROST REGIONALNEGO POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ  I ADAPTACJĘ NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU RATUSZA W SIERPCU

 Miejsce realizacji projektu:   Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie

Program:     Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Obszar priorytetowy:  Oś priorytetowa nr V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”

Wartość projektu: 3 570 807,54 zł.

Dofinansowanie z  UE: 783 800,72 zł.

Dofinansowanie z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego: 2 787 006,82 zł.

Zbudowany latach 1840-41, w stylu klasycystycznym, jednopiętrowy budynek wzniesiony na planie prostokąta jest cennym zabytkiem o walorach historycznych i artystycznych. Ratusz wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 150/599/62.

Jako obiekt stale użytkowany, był w stosunkowo dobrym stanie technicznym, niemniej jednak wymagał przeprowadzenia kolejnego remontu, wymiany dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, a przede wszystkim zmian adaptacyjnych pozwalających na prezentowanie atrakcyjnej, nowoczesnej oferty wystawienniczej.

Cele projektu:

Cel główny: modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowego budynku ratusza, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego, zwiększenia dostępności oraz rozwoju zasobów kulturowych regionu, a przez to osiągnięcia długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych, rozumianych, jako wzrost atrakcyjności regionu, a także wzmocnienie funkcji edukacyjnych i zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

Cele szczegółowe:

 • przywrócenie pierwotnego układu wnętrz oraz odtworzenie charakterystycznych pomieszczeń ratusza,
 • stworzenie przestrzeni wspomagającej funkcję edukacyjną związaną z zabytkowym miejscem,
 • udostępnienie przestrzeni zabytkowego Ratusza oraz jego oferty kulturalno-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami i stworzenie komfortowych warunków dla tej grupy odbiorców, którzy dotychczas z przyczyn ograniczeń architektonicznych nie mogli korzystać z oferty,
 • rozszerzenie oferty o wystawy wypożyczane z renomowanych muzeów dzięki dostosowaniu zabytkowego budynku do wymagań konserwatorskich wypożyczanych ekspozycji,
 • rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej o elementy związane z historią zabytkowego miejsca.

Etapy realizacji projektu

 • 2019 r. – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę
  Locum M. Paszyn spółka komandytowa, 62-800 Kalisz, ul. Lipowa 33
 • 07.2021 r. – podpisanie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim
  a Muzeum o dofinansowanie zadania – wkład własny
 • 07.2021 r. – podpisanie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim
  a Muzeum o dofinansowanie zadania – środki EFRR
 • 09.2021 r. – podpisanie umowy o świadczenie usług nadzoru inwestorskiego z konsorcjum firm:
  B&ES Michał Leszczyński, 87-152 Pigża, ul. Wodna 7

oraz
Zbigniew Frankowski, Bogucin 84, 87-811 Fabianki

 • 09.2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm:
  COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152
  Naruszewo

COMFORT-THERM sp. z o. o., ul. Piaskowa 9B, 09-100 Płońsk
MABO MAŁGORZATA BOBER, ul. Płocka 14C, 09-200 Sierpc

 • 10.2021 r. – 30.08.2022 r. realizacja prac budowlano-konserwatorskich w zabytkowym ratuszu
 • 09.2022 r. – zakończenie rzeczowe i finansowe projektu

 

Zakres prac

Głównym założeniem projektu było przywrócenie zabytkowego charakteru ratusza. Poprzez zastosowanie różnego układu i rodzaju podłóg oraz kolorystykę poszczególnych sal udało się odtworzyć pierwotny układ pomieszczeń.

 

Modernizacja wnętrza ratusza polegała również na przebudowaniu głównego wejścia do budynku mającego dotychczas postać niewielkiego przedsionka, z którego przechodziło się do dużego holu. Niepraktyczne z punktu widzenia organizacji ruchu i wykorzystania przestrzeni rozwiązanie zostało zmienione – przywrócono pierwotny układ wejścia. Drzwi wejściowe prowadzą obecnie do przestronnego korytarza dzielącego budynek na dwa trakty.

Po prawej stronie zlokalizowana została recepcja, do której goście skierują się zaraz po wejściu.

W pomieszczeniu tym znajdują się dwa stanowiska pracy oraz miejsce odpoczynku dla turysty.

W recepcji będzie działać kasa i punkt informacji regionalnej. Za recepcją znajduje się winda osobowa prowadząca na ekspozycję, szatnia dla turystów oraz pomieszczenie biurowe wraz z zapleczem kuchennym.

Znajdująca się w lewym trakcie parteru dotychczasowa sala oświatowa została wyposażona w krzesła, składane stoły i sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykładów oraz prelekcji. Za salą w tylnej części udało się wygospodarować niewielką przestrzeń magazynową z profesjonalnym umeblowaniem do wykonywania prac plastycznych przy aranżowaniu wystaw oraz miejsce na przechowywanie dodatkowego wyposażenia. Wejście do budynku od strony podwórza wykorzystywane będzie jako przejście gospodarcze dla pracowników oraz bezpośredni dostęp do piwnicy, w której tak jak dotychczas mieści się kotłownia olejowa.
Przestrzeń na piętrze to sale wystawiennicze, które dotychczas były pomieszczeniami pozbawionymi profesjonalnego wyposażenie ekspozycyjnego. Obecna aranżacja z zastosowaniem sytemu do zawieszania obrazów, oświetlenia ekspozycyjnego z możliwością regulowania natężenia światła,

a także profesjonalne podesty i gabloty pozwolą na nieograniczony wybór prezentowanych tematów. Sale ekspozycyjne posiadają też instalację pozwalającą na utrzymanie odpowiednich wartości wilgotności i temperatury powietrza. Dzięki czemu eksponaty będą prezentowane w optymalnych warunkach klimatycznych.

Bardzo ważnym elementem modernizacji było także udostępnienie przestrzeni ratusza dla osób poruszających się na wózkach i osób starszych. Stworzenie komfortowych warunków dla tej grupy odbiorców, która dotychczas z powodu ograniczeń architektonicznych nie korzystała z oferty ratusza było jednym z priorytetów projektu. Wykonano bezprogowy wjazd do budynku, zamontowano windę osobową i dostosowano toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ratusz został wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, które pomogą w ochronie przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej czyniąc obiekt bezpiecznym dla ludzi oraz przechowywanego w nim mienia.

Nowa oferta kulturalno- edukacyjna po realizacji projektu:

 • cykl wykładów związanych z historią miasta i regionu Mazowsza

Wykłady na temat historii ratusza, jego dawnej funkcji, ciekawostek dotyczących miejskich budowli publicznych, osób związanych z dawnym Sierpcem. Odczyty poświęcone historii i osobliwościom ziemi mazowieckiej oraz najciekawszym zabytkom Mazowsza.

 • cykl spotkań związanych z tradycją oraz ekologią

Wykłady połączone z prezentacją wyrobów zielarskich wspomagających zdrowie i codzienną dietę. Spotkania związane z tradycjami kuchni dworskiej i mieszczańskiej, potrawami świątecznymi, wykorzystaniem ziół w kuchni, kosmetyce czy ziołolecznictwie. Pogadanki promujące zachowania pro–ekologiczne połączone np. z warsztatami segregacji odpadów czy praktycznymi zajęciami polegającymi na kreatywnym użyciu materiałów wtórnych.

 • cykl wystaw prezentujących państwa europejskie

Wystawy przybliżające historię, zabytki, przyrodę, muzykę, osiągnięcia oraz kuchnię poszczególnych krajów. Ekspozycje tworzone będą ze zbiorów kultury materialnej i zbiorów muzealnych przechowywanych w ambasadach i innych instytucjach kultury.

 • cykl wystaw związanych z malarstwem polskim

Prezentacja wielkich dzieł malarstwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem malarzy, którzy urodzili się i tworzyli na Mazowszu.

 • cykl wystaw prezentujących sztukę nowoczesną

Wystawy z dziedziny sztuki współczesnej prezentujące ciekawe projekty artystyczne związane
z architekturą, fotografią, sztukami plastycznymi i multimedialnymi.

 • cykl wystaw prezentujących prace lokalnych twórców

Ekspozycje prezentujące artystów z regionu Mazowsza, głównie z miasta Sierpca, organizowane, jako wystawy indywidualne lub zbiorowe o określonej tematyce.

 • cykl wystaw prezentujących zbiory muzeum
 • zajęcia edukacyjne uzupełniające wystawy tematyczne

Warsztaty, wykłady, prezentacje uzupełniające przygotowane wystawy. Głównym celem będzie poszerzenie wiedzy i rozbudzenie ciekawości uczestnika o eksponowaną tematykę. Będą to zajęcia z dziedziny folkloru, sztuki i muzealnictwa.

 • prezentacja zdigitalizowanych materiałów archiwalnych dotyczących ratusza

Historia sierpeckiego ratusza w formie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych będzie prezentowana na monitorach dotykowych dostępnych w sali oświatowej oraz na stronie internetowej Muzeum.

 • punkt informacji turystycznej dotyczący miasta i regionu

W punkcie informacyjnym turysta będzie mógł zapoznać się z ofertą Muzeum, a także dowiedzieć się o innych atrakcjach w regionie wartych obejrzenia. Prowadzona tu będzie również sprzedaż muzealnych wydawnictw oraz biletów wstępu do skansenu i oddziału w Bieżuniu