Zadanie pn. „Konserwacja bryczek i wozów na wystawę stałą „Dawny transport wiejski” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Celem zadania była konserwacja zbioru 13 eksponatów pochodzących głównie z I poł XX w. – 8 bryczek, 3 wozów oraz 2 sań, reprezentujących różne typy dawnego transportu wiejskiego. Obiekty te przeznaczone będą na ekspozycję, która znajdować się będzie we wnętrzu wyremontowanej stodoły ze Zbójna stanowiącej element zagrody z Rzeszotar Zawad.

Obiekty te były od wielu lat gromadzone przez Muzeum z myślą o przyszłej wystawie. Przechowywane dotychczas w muzealnym magazynie, nigdy nie eksponowane, były w złym stanie zachowania wymagającym podjęcia pilnych prac. Przeprowadzone prace konserwatorskie przywróciły obiektom właściwy stan zachowania, zabezpieczyły je przed dalszymi uszkodzeniami, dzięki czemu zachowane zostaną dla następnych pokoleń.

Całkowity koszt zadania wyniósł 355 470,00 zł. Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” w kwocie 136 500,00 zł oraz dzięki promesie przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na kwotę 218 970,00 zł.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

 

 

Godło Rzeczpospolitej Polskiej z flagą