Zadanie pn. „Konserwacja bryczek i wozów na wystawę stałą „Dawny transport wiejski” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Celem zadania jest konserwacja zbioru 13 eksponatów pochodzących głównie z I poł XX w. – 8 bryczek, 3 wozów oraz 2 sań, reprezentujących różne typy dawnego transportu wiejskiego. Obiekty te przeznaczone będą na ekspozycję, która znajdować się będzie we wnętrzu wyremontowanej stodoły ze Zbójna stanowiącej element zagrody z Rzeszotar Zawad.

Obiekty te były od wielu lat gromadzone przez Muzeum z myślą o przyszłej wystawie. Przechowywane dotychczas w muzealnym magazynie, nigdy nie eksponowane, są obecnie w złym stanie zachowania wymagającym podjęcia pilnych prac. Planowane prace konserwatorskie przyczynią się do przywrócenia im właściwego stanu, zabezpieczenia ich przed dalszymi uszkodzeniami, a dzięki temu zachowania dla następnych pokoleń.

Całkowity koszt zadania wynosi 355 470,00 zł. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” oraz dzięki promesie przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

 

 

Godło Rzeczpospolitej Polskiej z flagą