Sanie chłopskie, skrzynia położona na płozach - zajdach - Skansen w Sierpcu