Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Mazowieckie drogi do Niepodległej

Zadanie pn. „Mazowieckie drogi do Niepodległej” w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Zadanie polegało na:

-  organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. MAZOWIECKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ, Bieżuń 26 kwietnia 2018r.

-  rekonstrukcja punktu medycznego, Sierpc

-  publikacja pokonferencyjna, bezpłatny egzemplarz wydawnictwa BZH nr 32, lipic-październik 2018r,

Cel projektu:

- uhonorowanie 100.  rocznicy odzyskania Niepodległości,

- wymiana doświadczeń i stanu badań między uczestnikami z ośrodków akademickich i muzealnych, a także prezentacja osiągnięć i dokonań naukowych, poglądów dotyczących różnych aspektów procesów historycznych, które złożyły się na odzyskanie przez Polskę Niepodległości w roku 1918 ze szczególnym naciskiem na obszar Północnego Mazowsza (I wojna światowa, działalność POW, wojna polsko – bolszewicka),

- przypomnienie postaci zaangażowanych w proces odzyskiwania Niepodległości,

- przypomnienie działań zbrojnych toczących się Mazowszu w latach 1914 – 1921 

- rozbudzenie uczuć patriotycznych, szczególnie wśród młodego pokolenia.