Zadanie „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek nr 1,3,5” dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Planowane prace stanowią III etap zadania, którego program obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na cele wystawiennicze i administracyjne 5 budynków wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Przeprowadzone prace podniosą zdecydowanie nie tylko wartość poszczególnych obiektów, ale całego zabytkowego zespołu. Ich realizacja stanowić będzie przykład rekonstrukcji pejzażu kulturowego dawnego Bieżunia z charakterystycznymi zabudowaniami oraz wyposażeniem.

W ramach I etapu została opracowana kompleksowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Uzyskano decyzję, w której zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę.

W ramach II etapu w lipcu 2018r. zakończono  roboty budowlane przy budynkach (budynku toalety publicznej i budynku administracyjnym) oraz uzyskano pozwolenie na ich użytkowanie. Wykonano roboty w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Ponadto zakupiono meble i wyposażenie do pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz sali oświatowej, sprzęt do organizacji wystaw, sprzęt AGD, zestaw nagłaśniający, sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

W ramach III etapu prowadzono prace przy budynku nr 5 – ekspozycyjnym, budynku nr 1 – domu poety Stefana Gołębiowskiego oraz budynku nr 3 – spichlerzu,. W zakres robót budowlano – montażowych weszły: roboty ziemne, ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne oraz roboty w zakresie zagospodarowania terenu i budowie drenażu opaskowego  wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Wkry. Prace miały na celu przywrócenie wszystkim budynkom ich funkcji mieszkalnych, historycznych oraz estetycznych.  Ponadto w ramach zadania zostało zakupione wyposażenie do wyremontowanych obiektów oraz aranżacja nowej wystawy. Program wystawienniczy w budynku ekspozycyjnym przewiduje realizację wnętrz mieszkalnych oraz gabinetu lekarza z małego miasteczka. Istniejące gabinet, sypialnia i salonik zostały uzupełnione o jadalnię i kuchnię. Aranżacja funkcjonującej na pierwszym piętrze ekspozycji „Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach” została poddana kompleksowej zmianie, wzbogacona o nowe eksponaty, gabloty i oświetlenie. Rekonstrukcji poddane zostały również wnętrza mieszkalne domu poety i gabinet ostatniego, urzędującego w tym budynku w XIX w. Burmistrza Bieżunia. W spichlerzu zrekonstruowano charakterystyczne dla małego miasteczka warsztaty rzemieślnicze.

Zakończenie prac planowane jest w październiku 2021roku

Całkowity koszt III etapu zadania wynosi 7 379 348,10 zł

 

Obiekty przed rozpoczęciem prac renowacyjnych i modernizacyjnych


Obiekty po zakończeniu prac renowacyjnych i modernizacyjnych