Zabytkowy budynek drewniany, zaniedbany dom Gołębiowskiego - muzeum w Bieżuniu