Drewniane budynki parterowe - spichlerz i dom Gołębiowskiego - muzeum w Bieżuniu