Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Modernizacja wiatraka typu koźlak dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

 

Zadanie pn. „Modernizacja wiatraka typu koźlak” dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie realizowane jest w latach 2019 -2020.

Modernizacja wiatraka obejmuje roboty budowlane polegające na konserwacji i rekonstrukcji uszkodzonych i zużytych części dziewiętnastowiecznego zabytku oraz jego modernizacji, co podniesie walory edukacyjno-poznawcze wiatraka, które pozwolą na dalszą eksploatację i prezentację tego wyjątkowego obiektu. Planowane prace mają na celu przede wszystkim uchronienie zabytkowej substancji obiektu. Ze względu na zły stan techniczny oraz względy bezpieczeństwa wiatrak miał zdemontowane skrzydła i był zamknięty dla zwiedzających. Wykonanie robót budowlanych poprzedzone zostało aktualizacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wiatrak wybudowany w II połowie XIX wieku jest doskonałym przykładem sztuki ciesielskiej dziewiętnastowiecznego Mazowsza, jak również ważnym zabytkiem architektury przemysłowej na Mazowszu północno-zachodnim. Translokowany na teren skansenu posiada wysokie walory poznawcze, należy do wąskiej grupy budynków przemysłowych i jest jedną z najciekawszych atrakcji skansenu. Po zakończeniu robót będzie udostępniony dla szerokiej grupy turystów. Dzięki modernizacji umożliwiającej obracanie korpusu wiatraka wokół osi, a także wprowadzanie w ruch skrzydeł z pewnością będzie on dużą atrakcją dla zwiedzających. Stworzymy możliwość wzbogacenia naszej oferty o ciekawe lekcje prezentujące ten niepowtarzalny obiekt produkcyjny na terenie ekspozycji. Turyści będą mogli wziąć udział w pokazach prac młynarskich. Ponadto wiatrak zostanie wyposażony w przedmioty używane przez młynarza oraz stworzona zostanie przestrzeń ekspozycyjna do zwiedzania i prowadzenia zajęć.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 038 243,00 zł