Zadanie pn. „Modernizacja wiatraka typu koźlak”

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2020

 

Wiatrak wybudowany w II połowie XIX wieku, przeniesiony został do Muzeum z miejscowości Zalesie Wielkie niedaleko Sierpca. Jest on doskonałym przykładem sztuki ciesielskiej dziewiętnastowiecznego Mazowsza, jak również ważnym zabytkiem architektury przemysłowej na Mazowszu północno-zachodnim. Translokowany na teren skansenu posiada wysokie walory poznawcze. Stanowi integralną część ekspozycji plenerowej, na której prezentowane są obiekty dużej i małej architektury wiejskiej z Mazowsza północno-zachodniego na którą poza wiatrakiem składają się zarówno budynki mieszkalne, gospodarcze, jak również karczma, kościół, dwory oraz obiekty przemysłu wiejskiego – kuźnia czy olejarnia. Wiatrak wzbudza wielkie zainteresowanie zarówno wśród specjalistów, jak również osób nie zajmujących się bezpośrednio problematyką dawnej architektury przemysłowej. Największy jednak podziw i uznanie wywołuje wśród najmłodszych gości muzeum. Ze względu na zły stan techniczny oraz względy bezpieczeństwa wiatrak miał zdemontowane skrzydła i był wyłączony ze zwiedzania. Dzięki przeprowadzonej modernizacji, konserwacji oraz rekonstrukcji uszkodzonych i zużytych części możliwe stało się wprowadzanie w ruch skrzydeł oraz obracanie wiatraka wokół osi. Ten wyjątkowy obiekt znowu może być dużą atrakcją dla zwiedzających. Wyposażony w przedmioty używane przez młynarza wzbogaci ofertę kulturową muzeum oraz umożliwi organizację atrakcyjnych zajęć edukacyjnych, przybliżających zasady działania wiatraka i prac młynarskich.

Całkowity koszt zadania: 1038243, 00 zł