Zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu – etap I dokumentacja” dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, która zawiera szerokie opracowanie konserwatorskie, ekspertyzę mykologiczno – budowlaną budynku, inwentaryzację oraz koncepcję wyposażenia i wizualizacje wnętrz. Jest to bardzo ważny etap, który pozwoli na staranie się o środki finansowe na dalsze prace, które przywrócą dawną świetność zabytkowi. Głównym celem przeprowadzenia modernizacji jest wprowadzenie nowych rozwiązań do sal ekspozycyjnych pozwalających na organizację wystaw z dziedziny etnografii, kulturoznawstwa, historii, historii sztuki oraz zapewnienie eksponatom odpowiednich warunków przechowywania. Estetyka przestrzeni ekspozycyjnej ma łączyć funkcjonalny i atrakcyjny wygląd wprowadzonych rozwiązań z pierwotną funkcją obiektu i zabytkową strukturą budynku. Dodatkowo wprowadzone rozwiązania architektoniczne, techniczne i wizualne mają zapewnić dostęp do Ratusza osób z niepełnosprawnościami oraz wspomagać funkcję komunikacyjną w zabytku.

Koszt I etapu zadania wyniósł 90 962, 19 zł