Zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja” zrealizowane w 2016 r.

W ramach zadania w 2016 r. wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzgodnieniami, badaniami, opiniami na modernizację źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii.