Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu

Projekt „Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu” dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie realizowane w 2017 roku w Ratuszu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przy pl. Kardynała Wyszyńskiego 1 obejmuje:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu zabezpieczenia ekspozycji przed kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą
    wraz ze wszystkimi obowiązującymi uzgodnieniami, ekspertyzami, pozwoleniami
  2. Wykonanie robót budowlano – montażowych:

- wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)

- wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)

- wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej (TV – dozorowej)

Kwota otrzymanej dotacji: 39 987,30 zł