Projekt „Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu” dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane w 2017 roku w Ratuszu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przy pl. Kardynała Wyszyńskiego 1 obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu zabezpieczenia ekspozycji przed kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą
wraz ze wszystkimi obowiązującymi uzgodnieniami, ekspertyzami, pozwoleniami

2. Wykonanie robót budowlano – montażowych:

– wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)

– wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)

– wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej (TV – dozorowej)

Kwota otrzymanej dotacji: 39 987, 30 zł