Zadanie pn. ”Poszerzenie oferty edukacyjnej o interaktywną ścieżkę zwiedzania dedykowaną osobom w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną”

Realizacja zadania ma na celu pomoc w przekazywaniu narracji muzealnej, rozwinięciu umiejętności poznawczych, sensorycznych, ruchowych, a także komunikacyjnych. W ramach interaktywnej ścieżki zwiedzania zaplanowane jest zwiedzanie ekspozycji połączone z grą i zabawą w swojej treści i metodyce dostosowaną dla osób w spectrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach realizacji zadania:

  • Zakupiono oraz opracowano narrację w formie książki znaków (wersja elektroniczna oraz tradycyjna) – komunikacja alternatywna,
  • Opracowano i zakupiono gry edukacyjne nawiązujące do tematyki Muzeum, które zostały wykonane według własnego projektu, (puzzle, memory, tablice manipulacyjne, ścieżka sensoryczna, inne);
  • przeprowadzono konsultacje scenariusza oraz gier i zabaw ze specjalistą – terapeutą;
  • Zakupiono słuchawki wygłuszające mające na celu pomoc w wyciszeniu w razie przebodźcowania uczestnika zajęć;
  • Zakupiono siedziska „pufy” do zajęć w plenerze,

Realizacja zadania pn. ”Poszerzenie oferty edukacyjnej o interaktywną ścieżkę zwiedzania dedykowaną osobom w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną” była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.