Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Prace remontowe w zakresie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego

 

 

Dzięki realizacji zadania w 2017 roku uzyskaliśmy pomieszczenie, które będzie pełniło funkcję archiwum zakładowego. Dotychczasowy lokal, w którym przechowywana była dokumentacja archiwalna zapełnił się na tyle, że wytwarzana na bieżąco dokumentacja musiała pozostawać nadal w działach. Było to niezgodne z obowiązującymi normatywami archiwalnymi, stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa dokumentów kat.A oraz bardzo utrudniało pracę w komórkach organizacyjnych. Dofinansowanie objęło nie tylko koszty wydzielenia pomieszczenia, ale także jego wyposażenie.