Projekt „Rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie MWM w Sierpcu – etap I dokumentacja” | Projekt „Dokumentacja wsi przydrożnej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

       

 

 

 

 

 

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu realizuje projekt „Dokumentacja wsi przydrożnej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Etap I” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rekonstrukcja wsi przydrożnej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ma na celu zaprezentowanie jednego z popularniejszych typów osiedli wiejskich na terenie Mazowsza północno-zachodniego w XIX wieku. Zaproponowane do rekonstrukcji budynki reprezentują charakterystyczne dla XIX-wiecznego Mazowsza rozwiązania architektoniczne. W planowanej wsi odtworzone zostaną zagrody i pojedyncze budynki wiejskie.

 

Kwota otrzymanej dotacji: 244 770, 00 zł