Projekt: „Organizacja szkoleń dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnościami” realizowany w ramach Programu E.4.1 KULTURA PROMUJE PARTNERSTWA finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Szkolenia przeprowadzili trenerzy pracujący w Fundacji Kultura Bez Barier oraz Fundacji Kulawa Warszawa.

Zakres szkoleń: osoby z niepełnosprawnością wzroku, ruchu, słuchu, niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu.

Szkolenie prowadzone było w lipcu i sierpniu 2019. Wzięło w nim udział 30 pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.