Teren przed zrujnowaną świątynią ariańską - muzeum w Bieżuniu