Projekt pn. „Wymiana sprzętu komputerowego” dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego zrealizowany w roku 2018.

Zadanie polegało na dostawie, montażu, instalacji sprzętu i oprogramowania komputerowego wraz z certyfikatami, licencjami, deklaracjami zgodności CE, kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami w języku polskim.

W ramach zadania zakupiono 13 nowych jednostek centralnych, 11 monitorów, laptop, 4 drukarki, oprogramowanie Windows 10 Professional, Office 2016 H&B, Antywirus lic. min. na 2 lata, Corel GS2017 i Adobe Photoshop CS6 do pracy w działach: finansowym, administracji i inwestycji, upowszechniania i promocji, etnograficznym, przyrodniczym i inwentarzy oraz aktualizację programu bibliotecznego Libra 2000 do najnowszej wersji 7.10 zapewniającej działanie pod Windows 10.