Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna”.

Stodoła została przeniesiona do skansenu w 1979 r. z miejscowości Zbójno i posadowiona na terenie wsi rzędówki, w zagrodzie z Rzeszotar Zawad. Stanowi integralną część ekspozycji plenerowej, na której prezentowane są obiekty dużej i małej architektury wiejskiej. Jest przykładem sztuki ciesielskiej dziewiętnastowiecznego Mazowsza. Obiekt był  w bardzo złym stanie technicznym. Aby uchronić budynek przed zniszczeniem i zapewnić bezpieczeństwo zwiedzającym przeprowadzono roboty budowlane, które polegały m.in. na przebudowie, konserwacji oraz rekonstrukcji uszkodzonych i zużytych elementów.

Wykonane prace umożliwią zagospodarowanie stodoły dla celów ekspozycyjnych. W budynku zostanie wykonana i udostępniona zwiedzającym wystawa prezentująca transport wiejski.

Realizacja zadania wpisuje się w zakres statutowych zadań muzeum takich jak: gromadzenie eksponatów, ich opracowywanie, konserwowanie i udostępnianie.

Wartość zadania: 840 336,00 zł.

Zadanie w całości zostało sfinansowane z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Etapy realizacji:

  • 07.2021 r. – podpisanie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim
    a Muzeum o dofinansowanie zadania
  • 07.2021r. – 29.11.2021r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych ANBUD Andrzej Oszal, ul. Władysława II Wygnańca 3,

09-200 Sierpc

  • 02.2022r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych p. Kazimierzem Dąbrowskim działającym pod firmą Stolarstwo i Konserwacja Zabytków Kazimierz Dąbrowski, ul. Lipcowa 56, 87-840 Lubień Kujawski,
  • 03.2022r. – 04.11.2022r. realizacja prac budowlano-konserwatorskich