Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna”.

Stodoła została przeniesiona do skansenu w 1979 r. z miejscowości Zbójno.

Jest przykładem sztuki ciesielskiej dziewiętnastowiecznego Mazowsza, jak również ważnym zabytkiem architektury drewnianej na Mazowszu północno – zachodnim. Jest posadowiona w zagrodzie z Rzeszotar Zawad na terenie wsi rzędówki i stanowi integralną część ekspozycji plenerowej, na której prezentowane są obiekty dużej i małej architektury wiejskiej.

Obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym. Aby uchronić budynek przed zniszczeniem i zapewnić bezpieczeństwo zwiedzającym przeprowadzone zostaną roboty budowlane, które będą polegały na przebudowie, konserwacji oraz rekonstrukcji uszkodzonych i zużytych elementów. Wykonane prace nie tylko podniosą walory estetyczne i edukacyjno – poznawcze ale umożliwią też zagospodarowanie stodoły dla celów wystawienniczych. Po zakończeniu robót budowlanych, w budynku zostanie wykonana i udostępniona zwiedzającym wystawa prezentująca transport wiejski. Realizacja zadania wpisuje się w zakres statutowych zadań muzeum takich jak: gromadzenie eksponatów, ich opracowywanie, konserwowanie i udostępnianie.

Planowany koszt zadania: 880680,00 zł.

 

Zadanie sfinansowane w całości ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.