Zadanie pn. „Zakup automatów biletowych do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

W ramach zadania Muzeum zakupiło 4 automaty do sprzedaży biletów, które zostały zamontowane w pobliżu budynków kas biletowych zlokalizowanych ul. Narutowicza i trasie krajowej nr 10 (Warszawa-Toruń), oraz przy budynku „H”, nieopodal wejścia na teren ekspozycji. Celem inwestycji było uzupełnienie stanowisk kasowych, co zapobiegnie powstawaniu długich kolejek. Inwestycja ta pozwoli na ograniczenie do minimum kontaktu między ludźmi w okresie pandemii.

Kwota otrzymanej dotacji: 318 324,00 zł

 

Zadanie sfinansowane w całości ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Dwa automaty biletowe z dotykowymi ekranami - skansen w Sierpcu