Zadanie pn. „Zakup automatów biletowych do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

W ramach tego zadania Muzeum zakupiło 4 sztuki automatów do sprzedaży biletów, które zostały zlokalizowane przy budynku kas od ul. Narutowicza i Trasy Krajowej Nr 10 oraz przy budynku „H”. Celem inwestycji było uzupełnienie stanowisk kasowych, co zapobiegnie powstawaniu długich kolejek. Inwestycja ta pozwoli na ograniczenie do minimum kontaktu między ludźmi w okresie pandemii.

Kwota otrzymanej dotacji: 318 324,00 zł

 

Zadanie sfinansowane w całości ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Dwa automaty biletowe z dotykowymi ekranami - skansen w Sierpcu