Zadanie pn. „Zakup falownika do pompy głębinowej” zrealizowane w 2018 r.

W ramach zadania w 2018 r. zakupiono falownik do pompy głębinowej. Zastosowanie falownika daje wymierne korzyści takie jak: zmniejszenie zużycia pompy, dostosowanie ciśnienia w instalacji oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nawet do 40%. Surowa woda wydobywana ze studni głębinowej trafia do zbiorników wyrównawczych i stacji uzdatniania wody. Zadaniem falownika jest utrzymanie stałego ciśnienia wody w instalacji i w przypadku kiedy ciśnienie jest na stałym poziomie zminimalizowanie pracy pompy, aż do jej wyłączenia. Po obniżeniu się ciśnienia falownik „budzi się” i praca pompy zaczyna się od nowa.

 

Kwota otrzymanej dotacji: 47 400, 02 zł