Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu realizuje projekt pn.  „Zakup kolekcji obrazów do dworu z Uniszek Zawadzkich” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zadanie polegało na zakupie kolekcji obrazów do przygotowywanej ekspozycji wnętrz dworskich średniozamożnej rodziny ziemiańskiej z rejonu Mazowsza północno-zachodniego, z okresu po powstaniu styczniowym. Obrazy stały się ważną częścią wyposażenia bawialni, w przestrzeni oryginalnego osiemnastowiecznego dworu z Uniszek Zawadzkich, znajdującego się na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Powstała w ten sposób nowa ekspozycja,  wzbogaciła ofertę Muzeum oraz przybliżyła zwiedzającym nastroje panujące w społeczeństwie polskim po przegranym powstaniu oraz tradycje kulinarne związane z kulturą szlachecką. Ekspozycja ta pozwala podtrzymywać, jak również kształtować tożsamość narodową i pamięć historyczną zwiedzających.

W skład kolekcji weszły następujące prace:

  1. „Pytanie o drogę”, sygn. Juliusz Kossak z 1894 r., akwarela na papierze
  2. Para portretów: „Franciszka Wierusza Kowalskiego” z 1840 r. i „Leokadii Kowalskiej” z 1849 r., olej na płótnie
  3. „Portret Karola Fryderyka Woydy”, malarz polski, olej na płótnie
  4. „Portret Józefa Głębockiego”, malarz polski, olej na płótnie
  5. „Mężczyzna z latarnią i laską”, sygn. Seweryn Bieszczad, XIX/XX w., akwarela na papierze