Zadanie pn. „Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” zrealizowane w roku 2018.

W ramach zadania zrealizowanego przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego zakupione zostały dwa urządzenia nawilżające do pomieszczenia Galerii Rzeźby. Nowe urządzenia pracują w systemie ciągłym, co pozwala na utrzymanie właściwego mikroklimatu dla prezentowanych eksponatów. Elektroniczny wyświetlacz pozwala na ustawienie i kontrolowanie odpowiednich parametrów. Widoczny od zewnątrz poziom wody w urządzeniu oraz sygnalizacja braku wody znacznie ułatwia pracę opiekuna ekspozycji, natomiast funkcja jonizacji i oczyszczania powietrza pozwala na jeszcze lepszą ochronę zbiorów i zapewnienie im jak najlepszych warunków przechowywania i eksponowania.

Kwota otrzymanej dotacji: 33 844, 68 zł