W 2016 roku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zrealizowało zadanie pn. „Zakup programu do prowadzenia archiwum zakładowego, skanera formatu A3 oraz zestawu komputerowego z systemem operacyjnym”. W jego ramach  zakupiony został program do prowadzenia archiwum, komputer do jego obsługi oraz skaner do digitalizacji archiwaliów. Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie w formie elektronicznej kompletnej ewidencji przechowywanej w archiwum dokumentacji. Działania te zapewnią ochronę dokumentów najstarszych i zarazem najważniejszych dla Muzeum, które dzięki zeskanowaniu nie będą narażane na ciągłą eksploatację. Zainstalowanie programu na komputerach pracowników merytorycznych ułatwi dostęp do dokumentacji bez konieczności przechodzenia do pomieszczeń archiwalnych rozlokowanych w różnych budynkach. Zachowanie dokumentów w formie elektronicznej pozwoli także uniknąć konieczności wyjazdów do Archiwum Państwowego w Płocku, do którego zgodnie z zaleceniami, w 2018 roku będziemy musieli przekazać część dokumentów wytworzonych przed 1989 rokiem.