Zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego” zrealizowane w 2017 r.

W ramach zadania w 2017 r. zakupiono samochód osobowy Toyota Avensis.

Ze względu na położenie skansenu ok. 2 km od centrum miasta i braku komunikacji miejskiej zakupiony samochód służy do przewozu osób i materiałów koniecznych do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Muzeum.

Kwota otrzymanej dotacji: 90 000, 00 zł