Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Projekt pn. “Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji w Muzeum Wsi Mazowieckiej Sierpcu”

 

 

W 2018 roku realizowane jest zadanie pn.: „Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Całkowity koszt projektu wyniósł 59 369,77 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków finansowych MKiDN stanowiące 68,89% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w wysokości 31,11%.

Celem zakupu nowego wyposażenia jest doposażenie obecnych pomieszczeń w niezbędne urządzenia do prowadzenia prac z zakresu konserwacji obiektów muzealnych z zakresu drewna, metalu, papieru, malarstwa czy tkanin.

Projekt obejmuje wyposażenie pomieszczenia konserwatorskiego w następujące urządzenia i sprzęty:

-        wanno-stół niskociśnieniowy umożliwiający prowadzenie prac przy konserwacji malarstwa czy „mokrych” prac w konserwacji papieru i tkanin.

-        nawilżacz powietrza z jednoczesną funkcją oczyszczania go, który pozwoli zapewnić właściwe warunki do przechowywania zbiorów,

-        osuszacz powietrza, do  redukcji nadmiaru wilgoci w pomieszczeniach,

-        kabinę do  używania mikropiaskarki, umożliwiającą bezpieczną pracę przy oczyszczaniu różnorodnych zbiorów, głównie metalowych,

-        dwa stanowiskowe odciągi pyłów i oparów do wchłaniania, filtracji i oczyszczania powietrza,

-        odkurzacz przemysłowy współpracujący ze stołem niskociśnieniowym, przystosowany do prac na sucho i mokro,

-        specjalistyczny odkurzacz do zbiorów archiwalnych, a także do trudno dostępnych miejsc w archiwach i magazynach,

-        lampę stojącą do doświetlania stanowiska pracy,

-        stół roboczy stwarzający wygodne i ergonomiczne stanowisko pracy,

-        dwa krzesła robocze,

-        elektryczną, wielofunkcyjną multiszlifierka wraz z akcesoriami, do cięcia, wygładzania, rzeźbienia, szlifowania, usuwania rdzy, wycinania otworów itp.,

-        dwa rejestratory temperatury i wilgotności.

                Dzięki realizacji zadania w Muzeum Wsi Mazowieckiej możliwe jest usprawnienie procesu konserwacji i zapewnienie korzystniejszych efektów w prowadzeniu specyficznych prac i napraw związanych z gromadzonymi zbiorami etnograficznymi. Zakupiony nowoczesny sprzęt ułatwi czynności renowacyjno-impregnacyjne, zapewniając odpowiedni standard przechowywania i zabezpieczenia muzealiów. Zwiększy także bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników.