W 2018 r. realizowane jest zadanie pn.: „Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Całkowity koszt projektu wyniósł 59 369,77 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków finansowych MKiDN stanowiące 68,89% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w wysokości 31,11%.

Celem zakupu nowego wyposażenia jest doposażenie obecnych pomieszczeń w niezbędne urządzenia do prowadzenia prac z zakresu konserwacji obiektów muzealnych z zakresu drewna, metalu, papieru, malarstwa czy tkanin.

Projekt obejmuje wyposażenie pomieszczenia konserwatorskiego w następujące urządzenia i sprzęty:

–        wanno-stół niskociśnieniowy umożliwiający prowadzenie prac przy konserwacji malarstwa czy „mokrych” prac w konserwacji papieru i tkanin.

–        nawilżacz powietrza z jednoczesną funkcją oczyszczania go, który pozwoli zapewnić właściwe warunki do przechowywania zbiorów,

–        osuszacz powietrza, do  redukcji nadmiaru wilgoci w pomieszczeniach,

–        kabinę do  używania mikropiaskarki, umożliwiającą bezpieczną pracę przy oczyszczaniu różnorodnych zbiorów, głównie metalowych,

–        dwa stanowiskowe odciągi pyłów i oparów do wchłaniania, filtracji i oczyszczania powietrza,

–        odkurzacz przemysłowy współpracujący ze stołem niskociśnieniowym, przystosowany do prac na sucho i mokro,

–        specjalistyczny odkurzacz do zbiorów archiwalnych, a także do trudno dostępnych miejsc w archiwach i magazynach,

–        lampę stojącą do doświetlania stanowiska pracy,

–        stół roboczy stwarzający wygodne i ergonomiczne stanowisko pracy,

–        dwa krzesła robocze,

–        elektryczną, wielofunkcyjną multiszlifierkę wraz z akcesoriami do cięcia, wygładzania, rzeźbienia, szlifowania, usuwania rdzy, wycinania otworów,

–        dwa rejestratory temperatury i wilgotności.

Dzięki realizacji zadania w Muzeum Wsi Mazowieckiej możliwe jest usprawnienie procesu konserwacji i zapewnienie korzystniejszych efektów w prowadzeniu specyficznych prac i napraw związanych z gromadzonymi zbiorami etnograficznymi. Zakupiony nowoczesny sprzęt ułatwi czynności renowacyjno-impregnacyjne, zapewniając odpowiedni standard przechowywania i zabezpieczenia muzealiów. Zwiększy także bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników.