W ciągu 2020 r. nasze muzeum realizowało zadanie pn. „Konserwacja szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” w wysokości 48,92 %. Wkład własny w wysokości 51,08 % zabezpieczony został przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania gruntownym pracom konserwatorskim w pracowni specjalistycznej poddanych zostało siedem zabytkowych tkanin pochodzących z I poł. XX w., które stanowią reprezentatywny zbiór szat liturgicznych pochodzących z terenu Mazowsza płockiego. Do prac konserwatorskich wytypowane zostały cztery ornaty oraz trzy stuły, których stan zachowania wymagał najpilniejszej interwencji. Ich stan techniczny oraz ryzyko dalszych procesów destrukcyjnych obligował nas do podjęcia niezbędnych działań ochronnych.

Eksponaty przekazane zostały do pracowni konserwatorskiej w Krakowie, gdzie prace prowadzone są przez panią Annę Olkuśnik – Tabisz.

Każdy z ornatów reprezentuje pod względem kształtu typ barokowy. Wykonane zostały z tkanin adamaszkowych, jedwabnych i aksamitnych, w różnych kolorach, które stosowane są w zależności od różnych okresów roku liturgicznego – do zwykłych obrządków, jak i tych ważniejszych i świątecznych.

Wybrane w ramach zadania eksponaty są silnie związane z historią regionu, który popularyzuje nasza placówka. Przekazane zostały naszej instytucji z parafii w Ligowie (gm. Mochowo).W swoich zbiorach posiadamy niewielką ilość eksponatów liturgicznych. Wybrane do konserwacji przedmioty są jedynymi z niewielu obiektów, które mogą wzbogacić nasze ekspozycje w obiektach sakralnych – kościele z Drążdżewa oraz kaplicy z Dębska. Za pomocą tych muzealiów chcielibyśmy uatrakcyjnić wystawy poprzez prezentację obrzędów, celebracji świąt czy wydarzeń historycznych, co możliwe będzie tylko poprzez posiadanie eksponatów w dobrym stanie.

Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim udało się przywrócić obiektom właściwy stan zachowania, zabezpieczyć je przez postępującym niszczeniem i utrwalić cenne dziedzictwo dla następnych pokoleń. Wykonanie zamierzonego zadania pozwala nam wypełnić jedno z podstawowych zadań naszej instytucji jakim jest ochrona i sprawowanie bieżącej opieki nad zbiorami. Dodatkowo, w przyszłości możliwe będzie także udostępnienie tkanin szerszej publiczności.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.