„Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.