Rozstrzygnięcie II edycji konkursu fotograficznego pt. “Cztery pory roku w skansenie”