Rozstrzygnięcie II edycji konkursu fotograficznego pt. „Cztery pory roku w skansenie”