Rozstrzygniecie XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego w MMM w Bieżuniu |