Sierpecki Dzień Integracji Osób Niepełnosprawnych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu