Fot. D Krześniak 19 RP_2020_Ks

obraz św. Izydora Oracza w kościele poniżej rzeźba świętego i kwiaty do dekoracji