Jan Krajewski Św.Roch

rzeźba św. Rocha w szarym stroju i psem u stóp liżącym mu ranę