Tabu w przekazach ludowych – wykład 19 października, godz. 17.00