Uroczystość wręczenia nagród lauretom konkursu pt. „Mołdawia nieznana” – relacja