Fot. D Krześniak 24 BN_2015_Dz

ozdoby z opłatka "światy" na snopie zboża