W każdą niedzielę i święto od maja do końca września Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje imprezy plenerowe przybliżające dawne prace polowe i zajęcia gospodarskie mazowieckiej wsi od końca XIX do lat 50 – tych XX w. W Niedzielę Palmową oraz każdą pierwszą niedzielę maja, czerwca, lipca, sierpnia i września organizowane są imprezy tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom z życia codziennego i obrzędowości wsi  (Majówka w skansenie, Gotowanie na polanie, Dzień Dziecka w skansenie, Miodobranie, Żniwa, Wykopki). Imprezom tym towarzyszą kiermasze popularyzujące  ludowe rzemiosło i rękodzielnictwo, a także produkty regionalne. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich twórców artykułów rękodzielniczych wykonanych z materiałów naturalnych metodami tradycyjnymi, rzemieślników, artystów, członkinie i członków kół gospodyń wiejskich oraz producentów artykułów spożywczych wyrabianych według dawnych receptur. Imprezy tematyczne cieszą się ogromnym zainteresowanie zwiedzających. Średnia liczba uczestników to 2500 osób.

Szczegóły

KIEDY I CO WYNAJMUJEMY?

 • Stoisko można wynająć na imprezy odbywające się w: Niedzielę Palmową, 1 i 3 maja oraz pierwsze niedziele maja, czerwca, lipca, sierpnia i września.
 • Istnieje możliwość wynajęcia powierzchni ekspozycyjnej (placu) na własne stoisko (z własnym zadaszeniem lub bez zadaszenia).
 • Istnieje możliwość wynajęcia gotowego stoiska lub jego elementów od Muzeum. W skład takiego stoiska wchodzi: zadaszenie czyli namiot (cały o wym. 4 x 2 m lub  pół o wym. 2 x 2 m), stół składany o wym. 2 x 0,5 m i ławka składana o wym. 2 x 0,25 m.
 • Liczba stoisk jest ograniczona
 • Muzeum nie zapewnia wyłączności na sprzedawany asortyment.

KOMU WYNAJMUJEMY POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ/STOISKO?

Powierzchnię ekspozycyjną/stoisko wynajmujemy twórcom oraz producentom produktów tradycyjnych i regionalnych.

JAK WYNAJĄĆ POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ/STOISKO?

 • Aby wynająć powierzchnię ekspozycyjną/stoisko należy zapoznać się z Regulaminem wynajmu stoisk dostępnym poniżej. Następnie pobrać Kartę zgłoszenia, wypełnić i przesłać do Muzeum drogą mailową (w wersji pdf lub jpg). na jeden z podanych adresów:

j.asztemborski@mwmskansen.pl

j.szewczykowska@mwmskansen.pl

 

lub pocztą tradycyjną na adres:

MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

(z dopiskiem Karta zgłoszenia)

 • O rezerwacji stoiska decyduje kolejność zgłoszeń i asortyment stoiska.
 • W przypadku braku namiotów, istnieje możliwość wynajęcia samych stołów i ławek.
 • Jedna Karta zgłoszenia dotyczy jednej imprezy.
  Bardzo prosimy o podanie w Karcie zgłoszenia poprawnych danych (w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL/ NIP , w przypadku firmy: nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy) oraz zaznaczenie i podpisanie stosownych zgód. Bez prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, nie możemy podjąć współpracy.
 • Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu wynajmu powierzchni ekspozycyjnej/stoiska.
 • O przyznaniu stoiska twórca/producent jest informowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej 7 dni przed imprezą.
 • Potwierdzeniem rezerwacji stoiska przez Najemcę jest dokonanie wpłaty na konto Muzeum przelewem najpóźniej 4 dni przed imprezą.

KONTO BANKOWE MUZEUM:

Bank PKO BP S.A.
92 1020 1026 0000 1602 0233 2898

ZASADY ORGANIZACYJNE DLA WYSTAWCÓW

 • Wjazd na teren Muzeum w celu przygotowania stoiska jest możliwy na 2 godziny (ale nie później niż 30 minut) przed rozpoczęciem imprezy.
 • Pracownik Muzeum wskazuje Najemcy właściwe stoisko.
 • Stoisko musi być zagospodarowane najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem imprezy, a pojazd odprowadzony na wyznaczony parking.
 • Z chwilą rozpoczęcia imprezy powierzchnia ekspozycyjna/stoisko musi być uprzątnięte i gotowe dla zwiedzających.
 • W godzinach trwania imprezy powierzchnia ekspozycyjna/stoisko musi być dostępne dla zwiedzających.
 • Demontaż powierzchni ekspozycyjnej/stoiska jest możliwy dopiero po zamknięciu Muzeum dla zwiedzających
 • Za rzeczy Najemcy pozostawione na stoisku przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy Muzeum nie odpowiada.

CENNIK

 • Rękodzieło – wynajem sprzętu na kiermasz – namiot (4 x 2 m) – 120 zł
 • Rękodzieło – wynajem sprzętu na kiermasz – ½ namiotu (2 x 2 m) – 60 zł
 • Rękodzieło – wynajem powierzchni ekspozycyjnej na kiermasz – do 4m – 50 zł
 • Produkty regionalne (KGW)– wynajem sprzętu na kiermasz – namiot (4 x 2 m) – 150 zł
 • Produkty regionalne (KGW) – wynajem sprzętu na kiermasz – ½ namiotu (2 x 2 m) – 75 zł
 • Produkty regionalne (KGW) – wynajem powierzchni ekspozycyjnej na kiermasz – do 4m – 60 zł
 • Potrawy regionalne (GASTRONOMIA)– wynajem sprzętu na kiermasz – namiot (4 x 2 m) – 200 zł
 • Potrawy regionalne (GASTRONOMIA) – wynajem sprzętu na kiermasz – ½ namiotu (2 x 2 m) – 100 zł
 • Potrawy regionalne (GASTRONOMIA) – wynajem powierzchni ekspozycyjnej na kiermasz – do 4m – 90 zł
 • Wynajem sprzętu na kiermasz – parasol – 100 zł
 • Wynajem sprzętu na kiermasz – stół składany (2 x 0,5 m) – 15 zł
 • Ławka składana (2 x 0,20 m) – 10 zł
 • Opłata za wynajęcie terenu o powierzchni powyżej 8 m2 – wielokrotność opłaty za wynajem powierzchni do 4 m2
 • Dostęp do prądu 4 kW – 100 zł

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ WYDARZEŃ W TRAKCIE EPIDEMII COVID – 19

W związku z procesem przywracania i na nowo organizowania wydarzeń  (imprez plenerowych, spotkań/konferencji), staramy się przede wszystkim o to, by były one bezpieczną przestrzenią  dla naszych pracowników i gości. Wdrażamy  wszelkie środki bezpieczeństwa, przy jednoczesnej dbałości o komfort przebywających na terenie muzeum osób. Środki ochrony osobistej, odpowiednia odległość między uczestnikami, częsta dezynfekcja dotykanych urządzeń , ale również innowacyjne rozwiązania techniczne – o tym wszystkim pamiętamy podczas organizacji jak i trwania wydarzeń.

 1. Posiadamy system sprzedaży biletów on-line.
 2. Posiadamy możliwość płatności bezgotówkowych.
 3. Kasy oddzielone są ekranami plexi.
 4. Posiadamy odrębnie drogi komunikacji w związku w wejściem lub opuszczeniem terenu ekspozycji muzealnej (WEJŚCIE-WYJŚCIE).
 5. Oznakowaliśmy teren ekspozycji muzealnej w związku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego:
 • Tablice i stojaki przypominające o zachowaniu odległości pomiędzy osobami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Tablice informacyjne przypominające o zakładaniu maseczek ochronnych przy wchodzeniu do obiektów.
 • Tablice przypominające o limicie osób w obiektach.
 • Tabliczki zakazujące dotykania ekspozycji
 • Tabliczki z oznakowaniem płynu do dezynfekcji rąk.
 1. Przy każdym obiekcie ustawiliśmy ogólnodostępne pojemniki z preparatem dezynfekującym.
 2. Pokazy/ koncerty zaplanowaliśmy w taki sposób, aby unikać zbędnego gromadzenia się osób w jednym miejscu.
 3. Prowadzimy akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujących na terenie muzeum poprzez rozmieszczony na terenie ekspozycji system głośników.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN WYNAJMU POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ/STOISKA

KARTA ZGŁOSZENIA. pdf

KARTA ZGŁOSZENIA. docx