Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Bednarstwo

Bednarstwo to rzemiosło polegające na wytwarzaniu naczyń klepkowych. Ekspozycja uwzględnia wszystkie fazy powstawania naczynia klepkowego, począwszy od składowania i suszenia klepek po wyrób gotowy. W pomieszczeniu zgromadzone zostały zatem zarówno sam surowiec, jak i narzędzia potrzebne do jego obróbki, a także do składania naczyń. Wystawę wzbogacają tablice informacyjne dotyczące rzemiosła, poszczególnych etapów pracy bednarza, a także prezentujące narzędzia i pomoce bednarskie. W skład ekspozycji wchodzi narzędzi niezbędnych przy pracy bednarza.

Wystawa prezentowana jest od 1 lipca do 30 września.