Bednarstwo to rzemiosło polegające na wytwarzaniu naczyń klepkowych. Ekspozycja uwzględnia wszystkie fazy powstawania naczynia klepkowego, począwszy od składowania i suszenia klepek po wyrób gotowy. W pomieszczeniu zgromadzone zostały zatem zarówno sam surowiec, jak i narzędzia potrzebne do jego obróbki, a także do składania naczyń. Wystawę wzbogacają tablice informacyjne dotyczące rzemiosła, poszczególnych etapów pracy bednarza, a także prezentujące narzędzia i pomoce bednarskie. W skład ekspozycji wchodzi narzędzi niezbędnych przy pracy bednarza.

Wystawa prezentowana jest od 1 lipca do 30 września.

Cooperage is a craft consisting in making stave vessels. The exhibition allows for all stages of a formation of a stave vessel, starting from storing up and drying staves to a completed product. Therefore, in the room there are gathered both raw material and tools necessary to its processing and assembling the vessels. The exhibition is enriched by informational boards concerning the craft, particular phases of a cooper’s work as well as presenting tools and cooperage aids. The exhibition comprises equipment necessary in the cooper’s work.

The exhibition is presented from 1 July to 30 September.