Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Kolekcja rzeźby ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Zapoczątkowana w 1971 roku kolekcja rzeźby pochodząca ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu obejmuje ponad 900 eksponatów. W ramach ekspozycji prezentowane są prace 16 twórców z okolic Sierpca. Zdecydowana większość to rzeźby artystów ludowych i nieprofesjonalnych powstałe w II połowie XX wieku. Rzeźbiarzy tych dzieli nieznaczny dystans czasowy, spaja natomiast pochodzenie oraz dążenie do ukazywania prostoty otaczającego świata, respektującego wartości tradycyjnego warsztatu rzeźbiarskiego. Sierpecka twórczość rzeźbiarska wykazuje silne powiązania z rzemiosłem wiejskim, ponieważ większość artystów zaczynało swą twórczość trudniąc się stolarstwem bądź ciesielstwem. Dla wielu z nich rzeźbiarstwo stało się podstawowym źródłem utrzymania, jednak przede wszystkim pasją.

Eksponaty zgromadzone w ramach wystawy podzielić można na trzy zasadnicze grupy tematyczne. Pierwsza z nich to przedstawienia o tematyce sakralnej, będące kontynuacją dawnych tradycji świątkarskich okolicy, wśród których dominują: Chrystus Frasobliwy, Matka Boska Skępska, Pasja, Pieta, postaci świętych i sceny biblijne. Druga grupa dotyczy przedstawień związanych z życiem wsi i pracą w gospodarstwie. Trzecia podejmuje tematykę historyczną – rzeźby stanowią wyobrażenia ważnych postaci i wydarzeń z dziejów Polski. Tematyka prezentowanych dzieł stanowi przegląd indywidualnych możliwości artystycznych, uwzględniając jednocześnie cechy wspólne całego ośrodka.

Ponadto w kolekcji muzealnej znajduje się też kilkadziesiąt pozyskanych podczas badań terenowych rzeźb zabytkowych, w większości XIX – wiecznych, wśród których dominuje przedstawienie Matki Boskiej Skępskiej. Wybitnym dziełem tej części kolekcji jest XV – wieczna Pieta z Lutocina – jedno z nielicznych zachowanych na Mazowszu gotyckich tego typu przedstawień. Prace tworzące tę część ekspozycji pozyskano głównie z domowych ołtarzyków, kapliczek przydrożnych i kościołów.

Rzeźbiarze wywodzący się z okolic Sierpca każdy rodzaj drewna traktują inaczej, dążąc do wydobycia jego naturalnych właściwości. Fragment drzewa, niczym nie wyróżniająca się drewniana bryła w ich dłoniach staje się najwyższej klasy materiałem plastycznym, podatnym na niemalże każde kształtowanie. W ten sposób powstały formy pozwalające na wydobycie całego bogactwa, jakie daje drewno. Dzieła są często rozbudowane, zróżnicowane i wymowne do tego stopnia, by ich powierzchnia w pełni mogła oddać rzeczywistą postać. O sile wyrazu zgromadzonych rzeźb nie decyduje ukształtowanie barw, czy wymiary samej rzeźby, lecz jej znieruchomienie oraz odciśnięty i zamrożony ślad czasu.

Wystawa prezentująca kolekcję rzeźby ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przybliża rzeźby utalentowanych twórców z okolic Sierpca; ukazuje dzieła tych, dla których sztuka jest tam, gdzie są ludzie.