Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Pszczelarstwo

Aby w większym stopniu przybliżyć zwiedzającym bogate tradycje związane z pszczołami i obrzędowością bartniczą w jednym z budynków gospodarczych należących do zagrody z Izdebna prezentowana jest ekspozycja przedstawiająca sprzęty i narzędzia używane przez pszczelarzy. Obejrzeć tu można maski ochronne, podkurzacze służące do oczyszczania pszczół podczas podbierania miodu; różnego rodzaju naczynia do przechowywania miodu; podkarmiaczki, w których podawano pszczołom pokarmy – zarówno płynne, jak i stałe. Ponadto wewnątrz budynku znajduje się kilka rodzajów uli. Zobaczyć można miedzy innymi najprostszy ul nierozbieralny, wspomniany już ul kłodowy, czy też znany na ziemiach polskich od XVI wieku ul słomiany, zwany koszką.

Wystawa prezentowana jest od 30 kwietnia do 30 września.