Rok Polski w tradycyjnych zajęciach codziennych | Polish year in traditional everyday activities

Wystawa prezentowana w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX/XX wieku. W poszczególnych miesiącach we wnętrzach chałup i budynkach gospodarczych aranżowane są codzienne zajęcia wiejskie związane z domem i gospodarstwem, m.in.: suszenie ziół, wianki na oktawę Bożego Ciała, Zielone Świątki, wyrób i wypiek chleba, wyrób twarogu , kiszenie ogórków i kapusty, a także pranie i maglowanie bielizny.

 Ekspozycja dowodzi, jak kiedyś wyglądały obowiązki gospodarzy, przybliża dawniej używane sprzęty i urządzenia. Wystawę można zwiedzać od początku czerwca do końca listopada.

 

The exhibition presented in 10 peasant farms from the turn of the 20th century. In the respective months, in the interiors of cottages and farm buildings there are arranged everyday village activities connected with a house and a farm, for example drying herbs, making wreaths for Corpus Christi octave, Pentecost, making and baking bread, making curd cheese, pickling cucumbers and cabbage, as well as washing and mangling whites.

The exhibition proves how farmers’ duties looked in the past, draws closer formerly used tools and equipment. The exhibition is available from the beginning of June to the end of November.