Wnętrza dworskie z końca XIX i początku XX wieku | Manor interiors from the end of the 19th century and the beginning of the 20th century

Budynek dworu nawiązuje formą do utrwalonego w powszechnej świadomości wizerunku szlacheckiego dworku. Jego wygląd i wielkość odpowiadają wielu XIX – wiecznym mazowieckim siedzibom szlachty posiadającej majątki o wielkości od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów. Wnętrze prezentuje wyposażenie typowych pomieszczeń dawnego majątku dworskiego. Z przestronnej, sieni można przejść do pełnego praktycznych, ale i kunsztownych sprzętów salonu. Dawna dworska kuchnia, w której uwagę zwracają miedziane i mosiężne naczynia, usytuowania jest w bezpośrednim sąsiedztwie jadalni, gdzie rzeźbione kredensy skrywają kawowe i obiadowe serwisy. Z kolei centrum sypialni zajmuje ogromne małżeńskie łoże oraz toaletka niezbędna do codziennych zabiegów pielęgnacyjnych pani domu. Na uwagę zasługuje także gabinet – miejsce spotkań w męskim gronie. Stolik do gry w karty, szafa wypełniona książkami, wisząca na ścianach broń myśliwska oraz trofea myśliwskie – to tylko niektóre spośród licznych elementów wyposażenia gabinetu. W znajdującej się za gabinetem kancelarii prym wiodą meble i przedmioty niezbędne w pracy pana domu – biurko, komoda, fotel, krzesło dla interesantów, szafa na dokumenty i księgi. Na ścianach zawieszone są ryciny przedstawiające sceny z polowań, okazy zwierzyny i ptactwa, a także mapy gruntów, zegar i barometr.

Przedmioty zabytkowe pozyskane zostały przez okres istnienia muzeum, a pochodzą z okolicznych dworów. Celem ekspozycji jest przybliżenie życia mieszkańców mazowieckich dworów. Wyposażenie jest charakterystyczne dla pomieszczeń dworskich takich jak salon, jadalnia, gabinet, sypialnia ,czy też kuchnia.

 

The manor building in its form refers to the preserved in a public awareness image of a noble manor house. Its appearance and size represent many 19th century Masovian residences of noblemen who owned estates of several dozen to several hundred hectares. The interior presents furnishings of typical rooms of an old-time manor estate. From the spacious entrance hall you can walk into a living room full of practical, but also exquisite furnishings. The old manor kitchen, in which copper and brass dishes call your attention, is located in a direct neighbourhood of the dining room, where sculptured china cabinets hide coffee and dinner dishwares. Whereas, in the middle of the bedroom there is a king-size bed and a dressing table necessary for everyday beauty treatments of the lady of the house. The room in which men used to spend time together is also worthy of noticing. A card table, a cabinet full of books, hunting weapon hanging on the wall, and hunter trophies – these are ones of multiple elements of the furnishings of this room. In the office located behind the room the most important are pieces of furniture and utensils necessary for the master of the house’s work – a desk, a chest of drawers, an armchair, a chair for clients, a cabinet for books and documents. On the walls there are prints presenting scenes of hunting, specimens of game and fowl, as well as maps of lands, a clock, and a barometer.

The antique objects have been gathered for the time of the museum existence, and they come from different manor houses. The aim of the exhibition is to draw closer the life of residents of Masovian manor houses. The furnishing is characteristic for the manor rooms such as a living room, dining room, bedroom, office, or kitchen.